Pårørendelinje

ROs har en egen pårørendelinje der du som står nær noen med en spiseforstyrrelse kan søke råd og veiledning.

E-post: parorende@nettros.no

Du er også velkommen til å kontakte
ROS sine andre kanaler for rådgivning. 

Pårørendetelefon

Ring 47 48 40 82